Online casino privacy, hoe werkt dat?

We horen vaak vragen over de online casino privacy. Mensen vragen zich af of hun persoonlijke gegevens in online casino’s wel vertrouwelijk worden bewaard. En of ze bepaalde informatie eigenlijk wel moeten geven. Een goed moment dus om eens even naar de regels te kijken. En naar zaken waar je zelf op kunt letten als het gaat om de online casino privacy.

Online casino privacy en de AVG

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. In deze wet worden strikte eisen gesteld aan de wijze waarop bedrijven en instanties met jouw persoonlijke gegevens moeten omgaan. De belangrijkste vraag is dan gelijk voor welke bedrijven en instanties dat geldt en over welke gegevens het eigenlijk gaat:

  • De AVG is feitelijk een Europese wet, de GDPR (General Data Protection Regulation), waarvan de AVG niet meer dan de ‘Nederlandse vertaling’ is. Ieder bedrijf dat diensten verleent aan Europese burgers moet eraan voldoen. Ook als het bedrijf zelf buiten Europa is gevestigd.
  • De wet gaat over persoonsgegevens en dat zijn alle gegevens die iets zeggen over jou als persoon. Uiteraard zijn dat je naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers. Ook zijn er zogenaamde bijzondere persoonsgegevens die vaak over wat gevoeliger zaken gaan als gezondheid, ras of godsdienst. En uiteraard horen jouw financiële gegevens, gokresultaten en -voorkeuren ook bij je persoonsgegevens.

Wat betekent de Online casino privacy regelgeving voor de veiligheid van je gegevens?

De AVG – of GDPR – stelt nogal wat extra eisen aan de manier waarop casino’s met jouw gegevens moeten omgaan. Het gaat wat ver om hier de hele wet door te nemen, maar dit zijn een paar highlights van de AVG:

  • Je hebt als consument meer rechten. Bedrijven moeten altijd expliciet toestemming vragen om jouw gegevens te gebruiken. Je hebt het recht om te vragen wat er opgeslagen is en desgevraagd moeten jouw gegevens worden verwijderd.
  • Bedrijven – en dus ook online casino’s – moeten veel meer verantwoording afleggen over hoe ze met gegevens omgaan. Ze moeten vastleggen welke gegevens waarvoor zijn opgeslagen en kunnen aantonen dat ze die op de juiste manier opslaan, verwerken en beveiligen. Een onverhoopt datalek moeten ze onmiddellijk melden.
  • De overheid kan grote boetes uitdelen. Tot 20 miljoen euro of – als dat hoger uitkomt – 4% van de jaaromzet.

Wat betekenen vergunningen voor de online casino privacy?

Voor de goede orde, zelfs als je speelt bij een casino dat geen vergunning heeft en buiten Europa is gevestigd, moet dit casino zich formeel aan de GDPR regels houden. Maar je begrijpt waarschijnlijk dat als het casino ergens in Verweggistan is gevestigd, het handhaven een stuk lastiger is en ook wat minder prioriteit heeft. Daarom is het belangrijkste advies eigenlijk dat je speelt bij een casino met een vergunning:

  • In Nederland zijn er nu nog geen vergunningen om de simpele reden dat de wet Kansspelen op Afstand nog niet door de Eerste Kamer Inmiddels staat de behandeling ervan voor 5 februari 2019 op de agenda. Zodra de wet is goedgekeurd en wordt ingevoerd, kan de KSA online casino vergunningen gaan verstrekken. Onderdeel daarvan is uiteraard dat een casino zich aan de AVG houdt.
  • Tot die tijd heb je in ieder geval meer zekerheid als je speelt bij een casino met een betrouwbare Europese licentie zoals in Malta of in België. Ook in dat geval is het betreffende casino namelijk verplicht zich aan de Europese regels voor gegevensbescherming te houden en kan naleving ook binnen Europa worden afgedwongen.

Speel dus liever niet bij een casino zonder vergunning of met een vergunning van een niet-Europees land. Ook die moeten zich aan de GDPR regels houden, maar dat lijkt voorlopig toch vooral theorie.

Wat kun je zelf doen om je online casino privacy te beschermen?

Wetten en regels zijn mooi, maar als iemand zich er niet aan houdt, kun je er pas achteraf iets aan doen. Voor jouw persoonsgegevens kan het dan al te laat zijn en kan er iemand misbruik hebben gemaakt. Wees dus ook als je speelt bij een betrouwbaar online casino voorzichtig met de informatie die je verstrekt. Hoe betrouwbaar een bedrijf ook is, er kan altijd ergens een wraaklustige systeembeheerder rondlopen die geen salarisverhoging heeft gehad. Let er dus vooral op dat je niet méér weggeeft dan strikt noodzakelijk.

KopieID app helpt bij online casino privacy

Online casino privacyZo kan een casino om een kopie ID vragen als bevestiging dat iemand de speelgerechtigde leeftijd heeft. Of om een kopie van een bankafschrift als bevestiging dat een uitbetaling naar de juiste persoon gaat. Niet onterecht dat ze om de informatie vragen dus, maar jij kunt het wel wat extra veilig maken:

  • Als je een kopie van je ID afgeeft, zorg dan dat je BSN (Burger Service Nummer) onleesbaar is gemaakt. Behalve overheden en werkgevers heeft niemand dat nummer nodig en jouw BSN is gevoelige informatie. Het BSN staat vaak ook nog ‘verstopt’ tussen de cijfers aan de onderkant van je paspoort, streep die info dus ook door.
  • Als je een kopie van een bankafschrift geeft, moet daarop je naam, adres en IBAN nummer te lezen zijn. Maar je saldo informatie, af- en bijschrijvingen mag je onleesbaar maken. Het gaat niemand iets aan wat jouw financiële situatie is en wat jij verder zoal uitvoert.
  • Bij iedere kopie kun je een tekst toevoegen (op de kopie, niet op de witruimte er omheen) met de datum, dat het een kopie voor casino x betreft en voor welk doel de kopie is gemaakt. Op die manier voorkom je dat jouw kopie straks zomaar kan worden misbruikt voor totaal andere zaken.

Het makkelijkst hiervoor is de KopieID app van de overheid. Daarmee maak je makkelijk een foto, kun je teksten eenvoudig toevoegen en bijvoorbeeld je BSN wegstrepen. Ook wordt die kopie direct weer van je mobiel verwijderd. Gebruik nooit zomaar een app om je ID te kopiëren. Voor je het weet heb je wel een veilige kopie naar je online casino gestuurd, maar heeft ook de app ontwikkelaar je complete gegevens binnen gehengeld…

Scroll naar boven